När och hur ska hyran betalas?

Hyran betalas månadsvis i förskott på avsedd avi för månaden.

Om du betalar hyran via annan avi än den avsedda kommer inte din hyresskuld kvittas med följd att en påminnelse skickas ut som måste betalas.

Via vår hyresgästportal kommer du åt dina hyresavier. Hyresavierna avser i samtliga fall de tre följande månaderna. För att undvika påminnelse måste hyran för rätt månad betalas före den sista i varje månad.

 

Vad händer om du glömmer att betala hyran?

Var noga med att betala hyran i tid då upprepat försenad hyresinbetalning är ett giltigt skäl för uppsägning av hyreskontrakt.

  • efter 5 dagar - första påminnelsen skickas ut
  • efter 10 dagar - andra påminnelsen, nu börjar det bli bråttom
  • efter 15 dagar - inkasso. Nu riskerar du både att förverka din hyresrätt samt bet.anmärkning

 

Om du inte har betalat hyran trots de 2 påminnelserna och inte kontaktat oss, skickas ditt ärende vidare till inkasso. Vi anlitar ett externt inkassoföretag för dessa ärenden. När ärendet ligger hos inkassoföretaget tillkommer inkassoavgifter. Om du ändå inte betalar din skuld görs en ansökan till kronofogdemyndigheten om vräkning. I detta fall kontaktas även socialförvaltningen.