När ska du ringa jouren

Jourärenden i Stockholm hanteras av Stadens fastighetsjour i samråd med oss som hyresvärd.

När du ringer jouren på 073-380 20 57 är det viktigt att uppge namn, ärende samt dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna följa upp ärendet.

Observera att alla fel som upptäcks under kontorstid anmäls via hyresgästportalen

Gällande jourärenden i Arvika kontaktar du Fredrik på telefon 070-660 23 75.

Avlopp

Ring jouren om det är stopp i WC och det inte finns fler toaletter i lägenheten. Vid fler toaletter anmäler du felet till serviceanmälan nästkommande dag. Ring jouren om nästkommande dag inte är en arbetsdag

Problem med att spola anmäls till serviceanmälan nästkommande vardag. Använd en hink vatten att spola med tills dess att felet är åtgärdat

Brand

Vid brand ringer du direkt till 112. Titta gärna på följande två dokument: Om det börjar brinna och brandsäkert i trapphus

Läs gärna våra förebyggande råd för att undvika bränder i din bostad eller fastighet.

El

Hyresgästen har själv ett ansvar att byta ut proppar om det finns sådana i lägenheten. Ring jouren om du saknar betydande el i lägenheten och alla proppar är utbytta.

Gasläcka

Gasen innehåller ett mycket starkt luktämne så att läckage snabbt kan upptäckas (det finns ett luktämne inblandat i stadsgasen som luktar markant redan vid mindre än 1 procents blandning med luft. Det luktar illa). Känner du gaslukt och misstänker ett läckage kontakta Stockholm gas på 0771-41 01 00 dygnet runt. Vid akut fara ring SOS på telefon 112.

Hissar

Ring jouren om någon är instängd i hissen

Ring jouren i de fall hissen är trasig och det inte finns någon annan fungerande hiss i huset.

Nycklar och Lås

Kontakta jouren vid allvarliga fel på låsutrustning/passersystem. Vid begäran om låsöppning av lägenhet kontaktar du valfri låssmed.

Skadedjur

Om du hittar skadedjur i din lägenhet eller fastigheten du bor i så kontakta Anticimex kundservice på 075-245 10 00 måndag till fredag mellan 7-20. De kommer att fråga efter ett försäkringsbolag och då uppger ni Brandkontoret.

Allmän information om vilket typ av skadedjur det rör sig om kan du läsa mer om här.

Snö- och halkbekämpning

Ring jouren vid betydande säkerhetsrisker såsom farliga istappar, starkt begränsad framkomlighet eller extrem halka.

Störningar

Ring jouren om det sker omfattande störningar sen kväll/nattetid. Glöm inte att uppge namn eller lägenhetsnummer på den du anmäler.

Tvättstuga

Fel på tvättutrustning anmäls till serviceanmälan nästkommande vardag. Jouren kontaktas endast ifall tvätt fastnat i maskinen under pågående tvättpass. I dessa fall kan jouren oftast ge instruktioner per telefon.

Vatten

Ring jouren ifall det läcker vatten i lägenheten (obs. gäller inte dropp från läckande kranar)

Ring jouren om du helt saknar vatten i lägenheten. Saknar du enbart varmvatten anmäler du felet till serviceanmälan nästkommande vardag. Ring jouren om nästkommande dag inte är en arbetsdag

Ventilation

Stopp i ventilationen anmäls till serviceanmälan nästkommande dag. Ring jouren om nästkommande dag inte är en arbetsdag.

Värme

Ring jouren vid väsentlig temperatursänkning i lägenheten. Vid mindre temperatursänkning anmäler du felet till serviceanmälan nästkommande vardag. Ange alltid uppmätt rumstemperatur vid anmälan.