OM ALLA GÖR NÅGOT

Vi jobbar fortlöpande med att se över förbrukningen i fastigheterna genom att följa upp och genomföra energibesparande åtgärder.

I både stambyten / förvaltning försöker vi tänka på energin avseende belysning, värme och vatten.

Flertalet av våra hus värms upp med bergvärme och i vissa fall värmer vi upp hålen under sommaren då vissa hyresgäster använder kyla. Detta i sin tur ökar effektiviteten under hela året.

All den som vi använder i våra fastigheter kommer från vindkraft.

Under 2024 kommer vi börja fasa ut fossila bränslen i våra fastigheter. Arbetet beräknas pågå i 2 år.